Zespołowa Praca

Trzy klejnoty, trzech ludzi i linia śmierci.

https://codecombat.com/play/level/team-work

Rozwiązanie

// Gems will disappear soon. You'll need help!

// findItems() returns an array of items.
var items = hero.findItems();

// Get the first gem from the array.
// Don't forget that the first index is 0.
var gem0 = items[0];

// Tell Bruno to get gem0
hero.say("Bruno " + gem0);

// You can reference the gem without a variable.
hero.say("Matilda " + items[1]);

// Create a variable for the last gem, items[2]:
// Move to that gem's position using moveXY()
hero.moveXY(items[2].pos.x, items[2].pos.y);
Potrzebne przedmioty z
findItems
say
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej