Utrzymując czas.

Podnieś fundusze by wesprzeć swoich sprzymierzeńców na czas zwalczyć ogrzą hordę !

https://codecombat.com/play/level/keeping-time

Rozwiązanie

// Use your new skill to choose what to do: hero.time

while(true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
   var item = hero.findNearestItem();

  // If it's the first 10 seconds, attack.
  if (hero.time < 10) {
    hero.attack(enemy);
  }
  // Else, if it's the first 35 seconds, collect coins.
  else if (hero.time < 35 && item) {
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
   }
  // After 35 seconds, attack again!
  else {
    hero.attack(enemy);
  }
}
Potrzebne przedmioty z
time
findNearestEnemy
attack
findNearestItem
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej