Tuzin diamentów

Zbierz skutecznie monety ,gdy bronisz się przed drużyną ogrów na rozgrzanej pustyni.

https://codecombat.com/play/level/diamond-dozen

Rozwiązanie

// Claim the coins while defeating the marauding ogres.

function findMostHealth(enemies) {
  var target = null;
  var targetHealth = 0;
  var enemyIndex = 0;
  while(enemyIndex < enemies.length) {
    var enemy = enemies[enemyIndex];
    if(enemy.health > targetHealth) {
      target = enemy;
      targetHealth = enemy.health;
    }
    enemyIndex += 1;
  }
  return target;
}

function valueOverDistance(item) {
  return item.value / hero.distanceTo(item);
}

// Return the item with the highest valueOverDistance(item)
function findBestItem(items) {
  var bestItem = null;
  var bestValue = 0;
  var itemsIndex = 0;
  
  // Loop over the items array.
  // Find the item with the highest valueOverDistance()
  for(var i=0; i < items.length; i++){
    var tmpItemValue = valueOverDistance(items[i]);
    if(tmpItemValue > bestValue){
      bestValue = tmpItemValue;
      bestItem = items[i];
    }
  }
  return bestItem;
}

while(true) {
  var enemies = hero.findEnemies();
  var enemy = findMostHealth(enemies);
  if(enemy && enemy.health > 15) {
    while(enemy.health > 0) {
      hero.attack(enemy);
    }
  } else {
    var coins = hero.findItems();
    var coin = null;
    coin = findBestItem(coins);
    if(coin) {
      hero.moveXY(coin.pos.x, coin.pos.y);
    }
  }
}
Potrzebne przedmioty z
distanceTo
findEnemies
findItems
moveXY
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej