Sześcienne Pole Minowe

Znajdź ścieżkę przez pole minowe używając Potęgo Matematyki.

https://codecombat.com/play/level/cubic-minefield

Rozwiązanie

// Walk through the minefield

// This function returns the number multiplied by the times
function mult(number, times) {
  var total = 0;
  while (times > 0) {
    total += number;
    times--;
  }
  return total;
}

// This function returns the number to the exponent power.
function power(number, exponent) {
  var total = 1;
  // Complete the function.
  for(var p=exponent; p > 0; p--) {
    total *= number;
  }
  return total;
}

// Don't change the following code
// You can find coefficients for the equation on the tower
var tower = hero.findFriends()[0];
var a = tower.a;
var b = tower.b;
var c = tower.c;
var d = tower.d;
var x = hero.pos.x;

while (true) {
  // To find the path use a cubic equation
  var y = a * power(x, 3) + b * power(x, 2) + c * power(x, 1) + d * power(x, 0);
  hero.moveXY(x, y);
  x = x + 5;
}
Potrzebne przedmioty z
pos
moveXY
findFriends
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej