Studnia Życzeń

Zdobądź dokładnią ilośc monet ze studni życzeń!

https://codecombat.com/play/level/wishing-well

Rozwiązanie

// You need exactly 104 gold. 

var less = "Nimis";
var more = "Non satis";
var requiredGold = 104;

// This function calculates the sum of all coin values.
function sumCoinValues(coins) {
  var coinIndex = 0;
  var totalValue = 0;
  // Iterate all coins.
  while (coinIndex < coins.length) {
    totalValue += coins[coinIndex].value;
    coinIndex++;
  }
  return totalValue;
}

function collectAllCoins() {
  var item = hero.findNearest(hero.findItems());
  while (item) {
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
    item = hero.findNearest(hero.findItems());
  }
}

while (true) {
  var items = hero.findItems();
  // Get the total value of coins.
  var goldAmount = sumCoinValues(items);
  // If there are coins, then goldAmount isn't zero.
  if (goldAmount !== 0) {
    // If goldAmount is less than requiredGold    
      // Then say "Non satis".
    if(goldAmount< requiredGold)
      hero.say(more);      
      
    // If goldAmount is greater than requiredGold
      // Then say "Nimis".
    if(goldAmount> requiredGold)
      hero.say(less);      

    // If goldAmount is exactly equal to requiredGold
      // Then collect all coins:
    if(goldAmount == requiredGold)
      collectAllCoins();        
  }
}
Potrzebne przedmioty z
findItems
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej