Strażnik na Sarven

Słuchaj swoich łuczników, oni wiedzą czy nadchodzi ogr czy piaskowy jak.

https://codecombat.com/play/level/sarven-sentry

Rozwiązanie

// Use different colored flags to perform different tasks.

while(true) {
  var flag= hero.findFlag();  
  // If there's a flagGreen...  
    // Build a "fence" at flagGreen's position.
    // Pick up the flag!
  // If there's a flagBlack...
    // Build a "fire-trap" at flagBlack's position.
    // Pick up the flag!
    if(flag) {
      if(flag.color == "green"){
        hero.buildXY("fence", flag.pos.x, flag.pos.y);
      }
      else if(flag.color == "black"){
        hero.buildXY("fire-trap", flag.pos.x, flag.pos.y);
      }

      hero.pickUpFlag(flag);
       
     }    
    
  // Move back to the center.
  hero.moveXY(43, 31);
}
Potrzebne przedmioty z
findFlag
pickUpFlag
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej