Starcie klonów

Armia klonów Thoktara strzeże bram do Pochmurnych Gór.

https://codecombat.com/play/level/clash-of-clones

Rozwiązanie

// You'll need good strategy to win this one!
// Your clone will have the same equipment you have!
// But, they're not very skilled at using special powers.

function findthrower() {
  var enemies = hero.findEnemies();
  for (var i = 0; i < enemies.length; ++i) {
    if (enemies[i].type == "thrower") {
      //hsay("jest " + enemies[i].pos.x + " " + enemies[i].pos.y);
      return enemies[i];
    }
  }
  return false;
}
function findShaman() {
  var enemies = hero.findEnemies();
  for (var i = 0; i < enemies.length; ++i) {
    if (enemies[i].type == "archer") {
      return enemies[i];
    }
  }
  return false;
}

function findOgre() {
  var enemies = hero.findEnemies();
  for (var i = 0; i < enemies.length; ++i) {
    if (enemies[i].type == "ogre") {
      return enemies[i];
    }
  }
  return false;
}

function howManyNear() {
  var enemies = hero.findEnemies();
  var howmany = 1;
  for (var i = 0; i < enemies.length; ++i) {
    if (hero.distanceTo(enemies[i]) < 5) {
      howmany++;
    }
  }
  // hsay("w kolo " + howmany);
  return howmany;
}
function hsay(text) {
  //hero.say(text);
}
function jumpAndDie(enemy) {
  //go to
  if (hero.isReady("jump") && enemy && hero.time > 5) {
    // hsay(" skacze do " + enemyt.pos.x + enemyt.pos.y);
    hero.jumpTo({
      'x': enemy.pos.x,
      'y': enemy.pos.y
    });
  } else if (enemy && enemy.type != "thrower") {
    hero.moveXY(enemy.pos.x, enemy.pos.y);
  }
  // hsay("bede bil");
  //kill
  kill(enemy);
}
function shieldatack(enemy) {
  if (hero.isReady("bash") && enemy && enemy.type != "archer" && enemy.type != "munchkin") {
    // hero.say("tarcza");
    hero.bash(enemy);
  } else if (enemy && enemy.health > 0) {
    // hero.say(enemy.type +" zonk" + enemy.pos.x +" " +enemy.pos.y);
    hero.attack(enemy);
  }
}
function kill(enemy) {
  
  if(enemy.type =="sand-yak")
  {
    return;
  }
  
  if (enemy && howManyNear() > 4 && hero.isReady("cleave")) {
    hsay("bum bo " + howManyNear());
    hero.cleave(enemy);
  } else {
    hsay("jednegozabije bo w kolo " + howManyNear());
    shieldatack(enemy);
  }

  var nearenemy = hero.findNearestEnemy();
  if(!nearenemy || hero.distanceTo(nearenemy ) > 10)
  {
  hero.moveXY(86, 71);
  }
}
var runX;
var runY;

  if (hero.isReady("jump") ) {
    // hsay(" skacze do " + enemyt.pos.x + enemyt.pos.y);
    hero.jumpTo({
      'x': 76,
      'y': 70
    });
  } 
    hero.moveXY(76, 70);

while (true) {
  if ( (hero.health < 100 && hero.time > 15) || !hero.findNearestEnemy()) {
    hsay("obona");
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if (enemy && howManyNear() > 4 && hero.isReady("cleave")) {
      hsay("bum bo " + howManyNear());
      hero.cleave(enemy);
    }
    
    var ogre = findOgre();
    if(ogre.health > 20 && hero.distanceTo(ogre) < 20)
    {
      hero.say(ogre.pos.x);
    }
    
    hero.shield();
    continue;
  }
  var thrower = findthrower();
  /*
  if (thrower && hero.canElectrocute(thrower) && hero.isReady("electrocute") && howManyNear() >= 3) {
    hsay("piorunem go");
    hero.electrocute(thrower);  //continue;
  }*/
  if (thrower ) {
    hsay("podlece i zabije bo w kolo " + howManyNear());
    jumpAndDie(thrower);  continue;
  }  
  
  var shaman = findShaman();
  if (shaman) {
    hsay("SHAMAN !!podlece i zabije bo w kolo " + howManyNear());
    jumpAndDie(shaman);  // continue;
  }

  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  kill(enemy);
}
Potrzebne przedmioty z
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej