Skrzyżowanie

Fabryka Sarvena jest oblężona! Obroń ją sprawdzając z którego kierunku atakują ogry.

https://codecombat.com/play/level/crossroads

Rozwiązanie

// Use "fire-trap"s to defeat the ogres.

var x =0 ;
var y = 0;

while(true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  if(enemy) {
    // If the enemy is to the left of the hero:
    x = 40;
    y =34;    
    if(enemy.pos.x < hero.pos.x) {
      // buildXY a "fire-trap" on the left X.
      x =25;
    // If the enemy is to the right of the hero:
    } else if (enemy.pos.x > hero.pos.x) {
      // buildXY a "fire-trap" on the right X.
      x = 55;
    // If the enemy is below the hero:
    } else if (enemy.pos.y < hero.pos.y) {
      // buildXY a "fire-trap" on the bottom X.
      y =19;
    // If the enemy is above the hero:
    } else if (enemy.pos.y > hero.pos.y) {
      // buildXY a "fire-trap" on the top X.
      y=49;
    }
    hero.buildXY("fire-trap", x, y);
  }
  // Move back to the center.
  hero.moveXY(40, 34);
}
Potrzebne przedmioty z
findNearestEnemy
pos
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej