Rozpraszający Manewr

Czemu te ogry biegną w przeciwną stronę ? , Oh…. Łapać ich!!!

https://codecombat.com/play/level/distraction-maneuver

Rozwiązanie

// Protect the peasants!

// This is like findNearestEnemy but vice versus.
function findFurthestEnemy() {
  var enemies = hero.findEnemies();
  var furthestEnemy = null;
  var maxDistance = 0;
  var enemyIndex = 0;
  while (enemyIndex < enemies.length) {
    var currentEnemy = enemies[enemyIndex];
    // Find the distance to currentEnemy:
    var dis = hero.distanceTo(currentEnemy);
    // If that distance greater than maxDistance:
    if(dis > maxDistance){
      // Reassign furthestEnemy to currentEnemy:
      furthestEnemy = currentEnemy;
      // Reassign maxDistance to the distance:
      dis = maxDistance;
    }
    enemyIndex++;
  }
  return furthestEnemy;
  
}

while(true) {
  // To protect peasants, hunt for furthest ogres.
  var furthestOgre = findFurthestEnemy();
  if (furthestOgre) {
    while (furthestOgre.health > 0) {
      hero.attack(furthestOgre);
    }
  }
}
Potrzebne przedmioty z
attack
distanceTo
findEnemies
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej