Pustynna Delta

Nawiguj do równiny zalewowej Sarven, aby zebrać trzy klucze posiadane przez Munchkina z imieniem.

https://codecombat.com/play/level/desert-delta

Rozwiązanie

// Only attack the enemies in the enemyNames array.
// Be sure to attack in order! 0 -> 1 -> 2 -> 3
var enemyNames = ["Kog", "Godel", "Vorobun", "Rexxar"];

hero.attack(enemyNames[0]);
hero.attack(enemyNames[1]);
// Attack enemyNames[2]:
hero.attack(enemyNames[2]);
// Attack the last element:
hero.attack(enemyNames[3]);
Potrzebne przedmioty z
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej