Przyczajeni

Upoluj ogry dopóki będą chować się pośród jaków.

https://codecombat.com/play/level/lurkers

Rozwiązanie

// findEnemies returns a list of all your enemies.
// Only attack shamans. Don't attack yaks!

var enemies = hero.findEnemies();
var enemyIndex = 0;

// Wrap this section in a while loop to iterate all enemies.
// While the enemyIndex is less than the length of enemies
while (enemyIndex < enemies.length) {
  var enemy = enemies[enemyIndex];
  if (enemy.type == 'shaman') {
    while (enemy.health > 0) {
      hero.attack(enemy);
    }
  }
  // Remember to increment enemyIndex
  enemyIndex++;
}
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej