Przeklęta Dolina

Jest ciepłe, za ciepłe. Nie pozwól temu odwrócić uwagi od twojej misji.

https://codecombat.com/play/level/cursed-valley

Rozwiązanie

// The hot sun is draining the hero's health!

while (true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  // Attack if enemy exists AND enemy.team is "ogres"
  // AND enemy.type is "skeleton"
  if (enemy && enemy.team === "ogres" && enemy.type === "skeleton") {
    hero.attack(enemy);
  }
  
  var item = hero.findNearestItem();
  // Collect if item exists AND item.type is "potion"
  // AND hero.health is less than hero.maxHealth / 4
  if(item && hero.health < hero.maxHealth /4 && item.type == "potion"){
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
  }
  else if (item && item.type != "potion") {
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
  }  
}
Potrzebne przedmioty z
findNearestEnemy
attack
findNearestItem
health
maxHealth
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej