Podwójne Luki

Monety po lewej ,ogry po prawej.Istnieje tylko jedno rozwiązanie a jest nim płot!

https://codecombat.com/play/level/double-gaps

Rozwiązanie

// Get the hero and the peasant to the south.

// The function move your hero down along the center line.
function moveDownCenter() {
  var x = 40;
  var y = hero.pos.y - 12;
  hero.moveXY(x, y);
}

// The function build a fence on the right of something.
function buildRightOf(something) {
  // buildXY a "fence" 20 meters to something's right.
  hero.buildXY("fence", something.pos.x+25, something.pos.y);  
}

// The function build a fence on the left of something.
function buildLeftOf(something) {
  // buildXY a "fence" 20 meters to something's left.
  hero.buildXY("fence", something.pos.x-27, something.pos.y);  
}

while(true) {
  var ogre = hero.findNearestEnemy();
  var coin = hero.findNearestItem();
  if (ogre) {
    buildLeftOf(ogre);
  }
  if (coin) {
    buildRightOf(coin);
  }
  moveDownCenter();
}
Potrzebne przedmioty z
moveXY
findNearestItem
findNearestEnemy
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej