Operacja 'ZabijJelenia'

Okaż im słabość a ich żądza krwi ich oślepi.

https://codecombat.com/play/level/operation-killdeer

Rozwiązanie

// Lure the ogres into a trap. These ogres are careful.
// They will only follow if the hero is injured.

// This function checks the hero's health 
// and returns a Boolean value.
function shouldRun() {
  if (hero.health < hero.maxHealth / 2) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

while (true) {
  // Move to the X only if shouldRun() returns true
  if(shouldRun())
  hero.moveXY(75, 37);  
  // Else, attack!
  else {
    hero.attack(hero.findNearestEnemy());
  }  
}
Potrzebne przedmioty z
health
maxHealth
moveXY
findNearestEnemy
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej