Oaza

Przebiegnij korytarz piaskowych jaków, aby dotrzeć do oazy i ugasić swoje pragnienie!

https://codecombat.com/play/level/oasis

Rozwiązanie

// Move right to reach the oasis,
// Move left to avoid nearby yaks.
while(true) {
  var x = hero.pos.x;
  var y = hero.pos.y;
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  if (enemy && hero.distanceTo(enemy) < 10) {
    // Subtract 10 from x to move left.
    x-=10;
    // Use moveXY to move to the new x, y position.
    hero.moveXY(x, y);
  } else {
    // Add 10 to x to move right.
    x+=10;
    // Use moveXY to move to the new x, y position.
    hero.moveXY(x, y);
  }
  
}
Potrzebne przedmioty z
pos
findNearestEnemy
distanceTo
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej