Nie biegaj, bądź cicho

Omijaj grad pocisków wystrzelonych z dział poruszając się powoli i ostrożnie.

https://codecombat.com/play/level/dont-rush-be-quiet

Rozwiązanie

// Dodge the cannons and collect 8 gems.
// Watch out, cannons are ready to fire!
// Move slow along a special pattern to confuse them.

// This function returns a value from 0 to 30 (0 <= n < 30)
function mod30(n) {
  if (n >= 30) {
    return n - 30;
  } else {
    return n;
  }
}

// This function should return a value from 0 to 40 (0 <= n < 40)
function mod40(n) {
  // Use an if-statement to return the correct value.
  if(n>=40)
  return n-40;
  return n;
}

// You don't need to change the following code:
while (true) {
  var time = hero.time;
  var x = mod30(time) + 25;
  var y = mod40(time) + 10;
  hero.moveXY(x, y);
}
Potrzebne przedmioty z
time
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej