Księgowy

Użyj swojego zegarka do śledzenia czasu, kiedy liczysz zwycięstwa i złoto.

https://codecombat.com/play/level/bookkeeper

Rozwiązanie

// This function allows to fight until the certain time
// and report about defeated enemies.
function fightAndReport(untilTime) {
  var defeated = 0;
  while (true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if (enemy) {
      hero.attack(enemy);
      if (enemy.health <= 0) {
        defeated += 1;
      }
    }
    if (hero.time > untilTime) {
      break;
    }
  }
  hero.moveXY(59, 33);
  hero.say(defeated);
}

function getgold(timestop)
{
  while (true) {
    var item = hero.findNearestItem();
    if(item)
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
    
    if(hero.time > timestop)
    break;
  }
}

// Fight 15 seconds and tell Naria how many enemies you defeated.
fightAndReport(15);

// Collect coins until the clock reaches 30 seconds.
getgold(30);

// Tell Naria how much gold you collected.
hero.say(hero.gold);

// Fight enemies until the clock reaches 45 seconds.
fightAndReport(45);
Potrzebne przedmioty z
findNearestEnemy
attack
time
moveXY
say
findNearestItem
gold
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej