Gromadzenie Złota

Możesz przepaść na zawsze na pustyni, gdy pozwolisz mirażowi chciwości by cię poprowadził.

https://codecombat.com/play/level/hoarding-gold

Rozwiązanie

// Collect 25 gold, and then tell Naria the total.
// Use break to stop collecting when totalGold >= 25.
hero.moveXY(58,23);
var totalGold = 0;
while(true) {
  var coin = hero.findNearestItem();
  if(coin && totalGold +coin.value < 26) {
    // Pick up the coin.
    hero.moveXY(coin.pos.x, coin.pos.y);
    // Add the coin's value to totalGold.
    // Get its value with: coin.value
    totalGold += coin.value;
    //hero.say(totalGold);
  }
  if (totalGold >= 25) {
    // This breaks out of the loop to run code at the bottom.
    // The loop ends, code after the loop will run.
    hero.moveXY(45, 26);
    break;
  }
}

// Done collecting gold!
//hero.moveXY(58, 33);
// Go to Naria and say how much gold you collected.
hero.say(totalGold);
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej