Dorzecze Paniki

Coś wystraszyło Yaksy , Uciekaj,uciekaj jeśli ci życie miłe !

https://codecombat.com/play/level/basin-stampede

Rozwiązanie

// Keep moving right, but adjust up and down as you go.

while(true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  var xPos = hero.pos.x + 5;
  var yPos = 17;
  if(enemy) {
    // Adjust y up or down to get away from yaks.
    if(enemy.pos.y > hero.pos.y) {
      // If the Yak is above you, subtract 3 from yPos.
      yPos-=3;
    } else if (enemy.pos.y < hero.pos.y) {
      // If the Yak is below you, add 3 to yPos.
      yPos+=3;
    }
  }
  hero.moveXY(xPos, yPos);
}
Potrzebne przedmioty z
findNearestEnemy
pos
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej