Blask Złota

Zbieraj tylko złote monety, by zyskać najwięcej w najkrótszym czasie.

https://codecombat.com/play/level/shine-getter

Rozwiązanie

// To grab the most gold quickly, just go after gold coins.

while (true) {
  var coins = hero.findItems();
  var coinIndex = 0;

  // Wrap this into a loop that iterates over all coins.
  while (coinIndex < coins.length) {
    var coin = coins[coinIndex];
    // Gold coins are worth 3.
    if (coin.value == 3) {
      // Only pick up gold coins.
      hero.moveXY(coin.pos.x, coin.pos.y);
    }
    coinIndex++;
  }
}
Potrzebne przedmioty z
findItems
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej