Zawzięta Determinacja

Rozkazuj swoim paladynom by wytrzymali atak ogrów-magów z zawziętą determinacją .

https://codecombat.com/play/level/grim-determination

Rozwiązanie

// Your goal is to protect Reynaldo
// Find the paladin with the lowest health.
function lowestHealthPaladin() {
  var lowestHealth = 99999;
  var lowestFriend = null;
  var friends = hero.findFriends();
  for (var f = 0; f < friends.length; f++) {
    var friend = friends[f];
    //if(friend.type != "paladin") { continue; }
    if (friend.health < lowestHealth && friend.health < friend.maxHealth) {
      lowestHealth = friend.health;
      lowestFriend = friend;
    }
  }
  return lowestFriend;
}
function findUgly() {
  var aEnemies = hero.findEnemies();
  for (var i = 0; i < aEnemies.length; i++) {
    if (aEnemies[i].type === "warlock") {
      return aEnemies[i];
    }
  }
  return false;
}
function commandPaladin(friend) {
  // Heal the paladin with the lowest health using lowestHealthPaladin()
  // You can use paladin.canCast("heal") and command(paladin, "cast", "heal", target)
  // Paladins can also shield: command(paladin, "shield")
  // And don't forget, they can attack, too!
  hero.command(friend, "defend", friend.pos);
  var friendNeedHelp = lowestHealthPaladin();
  if (friendNeedHelp && friend.canCast("heal", friendNeedHelp)) {
    hero.command(friend, "cast", "heal", friendNeedHelp);
  }
}
function getCoinByValue(iValue) {
  var aAllItems = hero.findItems();
  var aValueCoins = [];
  for (var i = 0; i < aAllItems.length; i++) {
    if (aAllItems[i].value === iValue) {
      aValueCoins.push(aAllItems[i]);
    }
  }
  if (aValueCoins.length) {
    return hero.findNearest(aValueCoins);
  } else {
    return false;
  }
}
function commandGriffin(friend) {
  if (friend.pos.x < 80) {
    hero.command(friend, "move", {
      'x': 90,
      'y': friend.pos.y
    });
  } else {
    friendAttackComand(friend);
  }
}
function friendAttackComand(friend) {
  var topEnemy = findUgly();
  if (topEnemy) {
    hero.command(friend, "attack", topEnemy);
  } else {
    hero.command(friend, "defend", friend.pos);
  }
}
function commandPeasant(friend) {
  if (friend.id == 'Hector') {
    // Hectror collect only sivler
    var oCoinSilver = getCoinByValue(2);
    if (oCoinSilver) {
      hero.command(friend, "move", oCoinSilver.pos);
    }
  } else {
    // Rose collect gold first, next brozne
    var oCoin = getCoinByValue(3);
    if (!oCoin) {
      // if not exist gold, get bornze
      oCoin = getCoinByValue(1);
    }
    // if fund somethig go there
    if (oCoin) {
      hero.command(friend, "move", oCoin.pos);
    }
  }
}
function commandFriends() {
  // Command your friends.
  var friends = hero.findFriends();
  for (var i = 0; i < friends.length; i++) {
    var friend = friends[i];
    if (friend.type == "peasant") {
      commandPeasant(friend);
    } else if (friend.type == "griffin-rider") {
      commandGriffin(friend);
    } else if (friend.type == "paladin") {
      commandPaladin(friend);
    }
  }
}
while (true) {
  commandFriends();
  // Summon griffin riders!
  if (hero.gold > hero.costOf("griffin-rider")) {
    hero.summon("griffin-rider");
  }
}
Potrzebne przedmioty z
findFriends
findEnemies
findItems
findByType
gold
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej