Wygodny Wróg

Nożyczki tną papier.Papier owija kamień.Kamień miażdży nożyczki.

https://codecombat.com/play/level/convenient-enemy

Rozwiązanie

// Ogres are hiding in woods. Protect the peasants.
// The last word in the peasants' messages are a hint.
for (var x = 8; x <= 72; x += 16) {
  hero.moveXY(x, 22);
  // Peasants know whom to summon.
  var peasant = hero.findNearest(hero.findFriends());
  var message = peasant.message;
  if (message) {
    // Words are seaparated by whitespaces.
    var words = message.split(" ");
    // "words" is an array of words from the "message".
    // Get the last word. It's the required unit type.
    // Summon the required unit type.
    hero.summon(words[words.length - 1]);
  }
}
for (var i = 0; i < hero.built.length; i++) {
  var unit = hero.built[i];
  // Command the unit to defend the unit's position.
  hero.command(unit, "defend", unit.pos);
}
// Defend the last point yourself:
while (true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  if (enemy && enemy.health > 0) {
    hero.attack(enemy);
    enemy = hero.findNearestEnemy();
  }
}
Potrzebne przedmioty z
findFriends
findNearest
moveXY
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej