Taktyka Mieszanych Oddziałów

Znajdź najlepszą mieszankę jednostek by odeprzeć atak ogrów.

https://codecombat.com/play/level/mixed-unit-tactics

Rozwiązanie

// Practice using modulo to loop over an array


function findGold(number)
{
  var items = hero.findItems();
  var near=9999;
  var nearIndex =0;

for(var i =0; i< items.length; ++i){
  if(items[i].value == number)
  {
    if(near > hero.distanceTo(items[i]))
    {
      near = hero.distanceTo(items[i]);
      nearIndex = i;
    }
  }
}

return items[nearIndex];
  
}

function getBetterGold()
{
  var gold3 = findGold(3);
 var gold2 = findGold(2);
 var gold1 = findGold(1);
 
 var cost3 = calculateCost(gold3);
 var cost2 = calculateCost(gold2);
 var cost1 = calculateCost(gold1);
 
 if(cost3 <= cost2 && cost3 <= cost1)
return gold3;
 
 if(cost2 <= cost3 && cost2 <= cost1)
 return gold2;
 
 if(cost1 <= cost3 && cost1 <= cost2)
 return gold1;
}

function calculateCost(coin)
{
   var cost = 9999;
   
if(coin)
cost = hero.distanceTo(coin)/coin.value;

return cost;

}

var defendPoints = [{"x":31, "y": 56},{"x":31, "y": 35},{"x":31, "y": 21},{"x": 64, "y": 26}];

var summonTypes = ["archer","archer","archer","archer"];

// You start with 360 gold to build a mixture of soldiers and archers.
// this.built is an array of the troops you have built, ever.
// Here we use "this.built.length % summonTypes.length" to wrap around the summonTypes array
function summonTroops() {
  var type = summonTypes[hero.built.length % summonTypes.length];
  if(hero.gold >= hero.costOf(type)) {
    hero.summon(type);
  }
}

function commandTroops() {
  var friends = hero.findFriends();
  for(var friendIndex=0; friendIndex < friends.length; friendIndex++) {
    var friend = friends[friendIndex];
    // Use % to wrap around defendPoints based on friendIndex
    if(friend.type != "palisade")
    hero.command(friend, "defend", defendPoints[friendIndex %3]);
    // Command your minion to defend the defendPoint
    
  }
}

while(true) {
  var gold = getBetterGold();
  if(gold)
  hero.move(gold.pos);
  
  summonTroops();
  commandTroops();
  
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  if(enemy && hero.distanceTo(enemy) < 20)
  hero.attack(enemy);
  
  
}
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej