Rozpraszające Podziemia.

Zajdź wgłębiej w podziemia za projektując rozpraszającego wabika - sobowtóra.

https://codecombat.com/play/level/distracting-dungeon

Rozwiązanie

// Navigate the mountain maze with a peasant pal.
// Advanced while-loop usage is required!

function moveBothTo(point) {
  while(hero.distanceTo(point) > 1) {
    hero.move(point);
    hero.command(peasant, "move", point);
  }
}

var peasant = hero.findNearest(hero.findFriends());
while(true) {
  // Command your friend to build a decoy towards x + 1:
  hero.command(peasant, "buildXY", "decoy", peasant.pos.x + 2, peasant.pos.y);
  var nextPoint = {x: hero.pos.x, y: hero.pos.y + 28};
  moveBothTo(nextPoint);
  // Create a new x/y object +28 units away in the x dir:
  nextPoint = {x: hero.pos.x + 28, y: hero.pos.y};
  // Find the nearest enemy:
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  // While there is an enemy:
  while(enemy && hero.distanceTo(enemy) < 28 && enemy.type != "yeti") {
    // While the enemy's health is > 0:
    while(enemy.health > 0) {
      // Attack the enemy:
      hero.attack(enemy);
    }
    // Update the variable to the next nearest enemy:
    enemy = hero.findNearestEnemy();
  }
  moveBothTo(nextPoint);
}
Potrzebne przedmioty z
move
attack
findFriends
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej