Opiekun w Zoo

Chroń klatkę z Yetim od Ogrów sabotażystów

https://codecombat.com/play/level/zoo-keeper

Rozwiązanie

// Protect the cage.
// Put a soldier at each X.
var points = [];
points[0] = {
  x: 33,
  y: 42
};
points[1] = {
  x: 47,
  y: 42
};
points[2] = {
  x: 33,
  y: 26
};
points[3] = {
  x: 47,
  y: 26
};
// 1. Collect 80 gold.
while (hero.gold < 80) {
  var item = hero.findNearestItem();
  if (item)
    hero.move(item.pos);
}
// 2. Build 4 soldiers.
for (var i = 0; i < 4; i++) {
  hero.summon("soldier");
}
// 3. Send your soldiers into position.
var friends = hero.findFriends();
for (var j = 0; j < friends.length; j++) {
  hero.command(friends[j], "move", points[j]);  
}
while (true) {
  if (hero.time > 11 && hero.time < 20) {
    for (var j = 0; j < friends.length; j++) {
      hero.command(friends[j], "defend", points[j]);
    }
    var item = hero.findNearestItem();
    if (item)
      hero.move(item.pos);
  }
}
Potrzebne przedmioty z
gold
findNearest
findItems
move
summon
findFriends
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej