Niebezpieczny wlamywacz

Dla tego włamywacza ,skomplikowanie zamka nie ma znaczenia.

https://codecombat.com/play/level/danger-picklock

Rozwiązanie

// You need to break the door.

// The function checks the equality with 5% inaccuracy.
function almostEqual(a, b) {
  return Math.abs(a - b) < (b * 0.05);
}

// We have a bomb for the door, but it's weak.
var bomb = hero.findByType("robobomb")[0];
// Wizards can charge the bomb.
var wizards = hero.findByType("wizard");
// The area of a circle should be equal:
var chargeArea = bomb.chargeArea;
while(true) {
  // Circle radius:
  var radius = bomb.distanceTo(wizards[0]);
  // Find the current area of the circle.
  var wizzardsArea = radius * radius * Math.PI;
  // If it's almost equal to chargeArea:
  if(almostEqual(wizzardsArea, chargeArea)) {
    // Say anything: 
    hero.say("boom !");
  }
}
Potrzebne przedmioty z
findByType
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej