Leśny Ogród

Wszystko powinno być równoległe i prostopadłe.

https://codecombat.com/play/level/forest-garden

Rozwiązanie

// Grow the perfect rectangular flower fence.

// Use the given dimensions for the flower rectangle.
var gardener = hero.findNearest(hero.findFriends());
var gardenWidth = gardener.gardenWidth;
var gardenHeight = gardener.gardenHeight;
// Start the flower fence at the initial position.
hero.toggleFlowers(true);
var x = hero.pos.x;
var y = hero.pos.y;
// Use variables gardenWidth and gardenHeight to get corners' coordinates.
// Move to each corner, one by one, and return to the start:
var moveX= [gardenWidth,0,-gardenWidth,0];
var moveY = [0,-gardenHeight,0,gardenHeight];
for(var i = 0; i < moveX.length; ++i)
{
    hero.moveXY( hero.pos.x +moveX[i],  hero.pos.y +moveY[i]);
}
Potrzebne przedmioty z
findNearest
findFriends
toggleFlowers
pos
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej