Głośna Cichość

Cisza to jedyna rzecz ,która potrafi rozproszyć w głośnym pokoju.

https://codecombat.com/play/level/loud-quietness

Rozwiązanie

// Move the hero and their pet to the exits.

function onHear(event) {
  // Get the volume and the password.
  var words = event.message.split(" ");
  var volume = words[0];
  var password = words[1];
  // If the password should be loud:
  if (volume == "Loud") {
    // The pet repeats it in UPPER CASE.
    pet.say(words[1].toUpperCase());
  }
  // If the password should be quiet:
  if (volume == "Quiet") {
    // The pet repeats it in lower case.
    pet.say(words[1].toLowerCase());
  }
  pet.moveXY(pet.pos.x+ 24, pet.pos.y);
}

function passDoor() {
  var guard = hero.findNearest(hero.findFriends());
  var password = guard.password;
  // If the password should be loud:
  if (guard.isLoud) {
    // Use the .toUpperCase() method on the password and say it.
    hero.say(password.toUpperCase());
  }
  // If the password should be quiet:
  else if (guard.isQuiet) {
    // Use the .toLowerCase() method on the password and say it.
    hero.say(password.toLowerCase());
  }
  hero.moveXY(hero.pos.x+ 24, hero.pos.y);
}

// Enable the pet to hear the guards.
pet.on("hear", onHear);
// The code for the hero to pass the doors.
hero.moveXY(10, 14);
passDoor();
passDoor();
Potrzebne przedmioty z
findFriends
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej