Dowodzenie w czasie Zerwania Chmury

Użyj swojej nowej Gwiazdy Szefa by przywołać i dowodzić wojskiem !

https://codecombat.com/play/level/cloudrip-commander

Rozwiązanie

// Summon some soldiers, then direct them to your base.
// Each soldier costs 20 gold.
while (hero.gold > hero.costOf("soldier")) {
  hero.summon("soldier");
}
var soldiers = hero.findFriends();
var soldierIndex = 0;
// Add a while loop to command all the soldiers.
while (soldierIndex < soldiers.length) {
  var soldier = soldiers[soldierIndex];
  hero.command(soldier, "move", {
    x: 50,
    y: 40
  });
  soldierIndex++;
}
// Go join your comrades!
while (hero.pos.x < 50) {
  hero.move(soldier.pos);
}
Potrzebne przedmioty z
gold
costOf
summon
findFriends
command
distanceTo
move
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej