Brama Szczytu

Znalazłeś legendarną zaginioną twierdzę Summit’s Gate ! Szkoda że ogry znalazły ją pierwszej kolejności . Zdetronizuj wodza ogrów w epickiej bitwie na zakończenie świata!

https://codecombat.com/play/level/summits-gate

Rozwiązanie

// my stuff:
// - sword - Runesword (need to fast kill cacaput)
// - Ring of Speed + Boots of Leaping (to run fasster, my maxspeed is 13)
// - Twilight Glasses (max range, to gattering all friends in Gate 2)
// - Enameled Dragonplate Set (Helmet + Armor) (to get healt)
// - Second Ring - tarnished copper band (to more healt, so starting healt is 3861)
// my hero: Captain Anya Weston

function moveArmies(x, y) {
  for (var i = 0; i < aFriends.length; i++) {
    hero.command(aFriends[i], "defend", {
      'x': x,
      'y': y
    });
  }
}

function findAndKill(sType) {
  var topEnemy = hero.findNearest(hero.findByType(sType));
  if (topEnemy && topEnemy.health > 0) {
    hero.attack(topEnemy);
    return true;
  }
  return false;
}

// store first grup of Army
var aFriends = hero.findFriends();
// frist order, defend start position
moveArmies(hero.pos.x, hero.pos.y);

//#Gate 0.
// first destroy catapult
hero.attack(hero.findNearest(hero.findByType("catapult")));
hero.attack(hero.findNearest(hero.findByType("catapult")));

// move army next
moveArmies(121, 33);

while (true) {

  //#Gate 4
  if (hero.health < 1500 && hero.pos.x > 270) {
    // if we fill wrong, escape, Army shuld kill all
    hero.moveXY(279, 22);
    continue;
  }

  //#Gate 3 end
  // kill top enemy by order
  if (findAndKill("warlock"))
    continue;
  if (findAndKill("witch"))
    continue;
  if (findAndKill("skeleton"))
    continue;
  // next collect all precious
  var item = hero.findNearestItem();
  if (item && item.type == "gem" && hero.distanceTo(item) < 50) {
    hero.move(item.pos);
    moveArmies(285, 33);
    continue;
  }

  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  if (enemy && hero.distanceTo(enemy) < 50) {
    // default rules is kill all, so herro shuld be move on right
    hero.attack(enemy);
  } else {
    if (hero.pos.x < 270 && hero.health > 3800) {
      //#Gate 3 begin
      // store first and second grup of Army 
      aFriends = hero.findFriends();
      hero.moveXY(169, 34);
      hero.moveXY(180, 12);
      moveArmies(hero.pos.x, hero.pos.y);
      hero.moveXY(245, 27);
      moveArmies(hero.pos.x, hero.pos.y);
      hero.moveXY(268, 34);
      moveArmies(285, 33);
      hero.moveXY(278, 49);
    }
  }
  if (hero.pos.x > 283) {
    //#Gate 4
    moveArmies(300, 34);
  }

}
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej