Wijący się szlak

Pozostań przy życiu i przedostań się przez las!

https://codecombat.com/play/level/winding-trail

Rozwiązanie

// Go to the end of the path and build a fence on the X
// Use your moveXY(x, y) function.

// It's the first point of the path.
hero.moveXY(36, 59);
// Move at the next points of the path.
hero.moveXY(37, 13);
// Build a fence to stop the ogre.
hero.buildXY("fence", 72, 25);
Potrzebne przedmioty z
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej