Strzał na ślepo.

Jesteśmy gotowi do strzału! Odległość-300 kilometrów ! Dokładny kąt-…Kogo obchodzi kierunek!?

https://codecombat.com/play/level/blind-distance

Rozwiązanie

// Tell the wizard the distance to the coming ogres.

// This function finds the nearest enemy and returns the distance to it.
function nearestEnemyDistance() {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  // If there is no enemy, the function returns 0.
  var result = 0;
  if (enemy) {
    result = hero.distanceTo(enemy);
  }
  return result;
}

while (true) {
  // Call nearestEnemyDistance() and
  // save the result in the variable enemyDistance.
  var enemyDistance = nearestEnemyDistance();
  // If the enemyDistance is greater than 0: 
  if(enemyDistance > 0){
    // Say the value of enemyDistance variable.
    hero.say(enemyDistance);
  }
}
Potrzebne przedmioty z
distanceTo
findNearestEnemy
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej