Skarb Dziczy

Zdobądź błyszczące złoto od ogra pilnującego grobów w tym stworzonym przez Kewina Holanda poziomie. Poziom staje się trudniejszy za każdym razem kiedy wygrasz! Ale gdy przegrasz, musisz poczekać dzień.

https://codecombat.com/play/level/backwoods-treasure

Rozwiązanie

// This code pass 8 loops,
// Run in circle with invisibility
// 
// my stuff:
// - Ring of Speed + Softened Leather Boots (to run fasster)
// - Second Ring - The Precious (to invisibility)
// - Shield - Deflector (to bash) 
// - Enameled Dragonplate Set (Helmet + Armor) (to live longer)

// for first 60 gold we search on left side, next after 60 we search on all board
var xMax = 35;
var iGoldToChangeStragety = 60;
function findGold(number) {
  var items = hero.findItems();
  var near = 9999;
  var nearIndex = 0;
  for (var i = 0; i < items.length; ++i) {
    // store only gold where x postion is less that strategy
    if (items[i].pos.x < xMax) {
      if (items[i].value == number) {
        if (near > hero.distanceTo(items[i])) {
          near = hero.distanceTo(items[i]);
          nearIndex = i;
        }
      }
    }
  }
  if (near < 9999)
    return items[nearIndex];
  else {
    return null;
  }
}
//return one better money
function getBetterGold() {
  var gold3 = findGold(3);
  var gold2 = findGold(2);
  var gold1 = findGold(1);
  var cost3 = calculateCost(gold3);
  var cost2 = calculateCost(gold2);
  var cost1 = calculateCost(gold1);
  if (cost3 <= cost2 && cost3 <= cost1)
    return gold3;
  if (cost2 <= cost3 && cost2 <= cost1)
    return gold2;
  if (cost1 <= cost3 && cost1 <= cost2)
    return gold1;
}
// calculate cost to move to coint, so value and distace to coin
function calculateCost(coin) {
  var cost = 9999;
  if (coin)
    cost = hero.distanceTo(coin) / coin.value;
  return cost;
}

function findUgly() {
  var enemies = hero.findEnemies();
  var aEnemiesUgly = [];
  for (var i = 0; i < enemies.length; ++i) {
    if ((enemies[i].type == "fangrider" || enemies[i].type == "shaman" || enemies[i].type === "thrower") && enemies[i].pos.x < xMax) {
      aEnemiesUgly.push(enemies[i]);
    }
  }
  return aEnemiesUgly;
}

function findTopEnemy() {
  var enemies = hero.findEnemies();
  var aTopEnemies = [];
  for (var i = 0; i < enemies.length; ++i) {
    if ((enemies[i].type == "witch" || enemies[i].type == "warlock") && enemies[i].pos.x < xMax) {
      aTopEnemies.push(enemies[i]);
    }
  }
  return aTopEnemies;
}


var dTimeInvisibility = 0;
while (true) {
  // if hero is invisiblity enemy don't atack
  if (hero.canCast("invisibility") && hero.time > 18) {
    hero.cast("invisibility", hero);
    dTimeInvisibility = hero.time + 4;
  }
  if (hero.time > dTimeInvisibility) {

    // first priority is kill all ugly
    var enemyTop = hero.findNearest(findTopEnemy());
    if (enemyTop) {
      hero.attack(enemyTop);
      continue;
    }

    if (hero.time > 3) {
      //lightToEnmyIfNear();
    }

    // if we have any ugly enemy
    var enemy = hero.findNearest(findUgly());
    if (enemy && hero.isReady("bash") && hero.distanceTo(enemy) < 5) {
      hero.bash(enemy);
      continue;
    }
    if (enemy && hero.distanceTo(enemy) < 10) {
      hero.attack(enemy);
      continue;
    }
  }

  var gold = getBetterGold();
  if (gold) {
    // collect gold
    hero.moveXY(gold.pos.x, gold.pos.y);
  } else {
    // if no gold defense
    hero.shield();
  }

  if (hero.gold > iGoldToChangeStragety) {
    // start gatering gold on all board
    xMax = 80;
  }
}
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej