Return to Thornbush Farm #Poziom f_9

https://codecombat.com/play/level/return-to-thornbush-farm

Rozwiązanie

// The function maybeBuildTrap defines TWO parameters!
function maybeBuildTrap(x, y) {
  // Use x and y as the coordinates to move to.
  hero.moveXY(x, y);
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  if(enemy) {
    // Use buildXY to build a "fire-trap" at the given x and y.
    hero.buildXY("fire-trap", x, y);
  }
}

while(true) {
  // This calls maybeBuildTrap, with the coordinates of the top entrance.
  maybeBuildTrap(43, 50);
  
  // Now use maybeBuildTrap at the left entrance!
  maybeBuildTrap(25, 34);
  
  // Now use maybeBuildTrap at the bottom entrance!
  maybeBuildTrap(43, 20);

}  
Potrzebne przedmioty z
buildXY
moveXY
findNearestEnemy
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej