Przejazdem

Znalazłeś wioskę przyjaznych ogrów .Nie obrażaj ich !

https://codecombat.com/play/level/passing-through

Rozwiązanie

// Don't insult this tribe of peaceful ogres.

while(true) {
  var item = hero.findNearestItem();
  if(item) {
    // If item.type IS NOT EQUAL TO "gem"
    if(item.type != "gem") {
      // Then follow your pet wolf.
      hero.moveXY(pet.pos.x, pet.pos.y);
    }
    // Else:
    else {
      // Move to the gem's position.
      hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
    }    
    
  }
}
Potrzebne przedmioty z
moveXY
findNearestItem
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej