Obsesja Munchkinów

Otwórz kufer i weź jego zawartość, ale nie zapominaj bronić się przed Munchkinami.

https://codecombat.com/play/level/maniac-munchkins

Rozwiązanie

// Another chest in the field for the hero to break open!
// Attack the chest to break it open.
// Some munchkins won't stand idly by while you attack it!
// Defend yourself when a munchkin gets too close.

while(true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  var distance = hero.distanceTo(enemy);
  if(hero.isReady("cleave")) {
    // First priority is to cleave if it's ready:
    hero.cleave(enemy);
  } else if(distance < 5) {
    // Attack the nearest munchkin that gets too close:
    hero.attack(enemy);
  } else {
    // Otherwise, try to break open the chest:
    // Use the name of the chest to attack: "Chest".
    hero.attack("Chest");
  }
}
Potrzebne przedmioty z
cleave
isReady
distanceTo
findNearestEnemy
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej