Obrona Plainswood

Ochroń mieszkańców wioski Plainswood przed ogrami.

https://codecombat.com/play/level/defense-of-plainswood

Rozwiązanie

// Build two fences on the marks to keep the villagers safe!
// Hover your mouse over the world to get X,Y coordinates.

hero.buildXY("fence", 40, 52);
hero.buildXY("fence", 40, 20);
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej