Obrona Chłopów

Trzymaj się Wiktora.

https://codecombat.com/play/level/peasant-protection

Rozwiązanie

while(true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  var distance = hero.distanceTo(enemy);
  if (distance < 10) {
    // Attack if they get too close to the peasant.
    hero.attack(enemy);
  }
  else {
    // Else, stay close to the peasant! Use else.
    hero.moveXY(40, 38);
  }  
  
}
Potrzebne przedmioty z
moveXY
attack
distanceTo
findNearestEnemy
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej