Leśny Kwietny Gaj

Duży leśny gaj: doskonały by przećwiczyć twoje umiejętności w Kwietnej Sztuce !

https://codecombat.com/play/level/forest-flower-grove

Rozwiązanie

// This level is a place for making flower art.
// The real goal is to experiment and have fun!
// If you draw something with at least 1000 flowers, you will *succeed* at the level.

function moveHeroIfCan(x,y)
{
  //if we can't go there save last position
  if(x < 15 || x > 145)
  x = hero.pos.x;
  //if we can't go there save last position
  if(y < 15 || y > 120)
  y = hero.pos.y;

  hero.moveXY(x,y);
}

var iLenght = 8; 
while(true)
{
  var x = hero.pos.x;
  var y = hero.pos.y;

  //happy fate
  var seed = Math.random();

  //decide of move dirrection
  if (seed < 0.25) {
    x = x + iLenght;
  } else if (seed < 0.5) {
    x = x - iLenght;
  } else if (seed < 0.75) {
    y = y + iLenght;
  } else {
    y = y - iLenght;
  }

  moveHeroIfCan(x,y);
}
Potrzebne przedmioty z
toggleFlowers
moveXY
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej