If-stravaganza

Otoczony z wszystkich stron przez nadbiegające ogry! Poczekaj na czas do ataku i wtedy uderz!

https://codecombat.com/play/level/if-stravaganza

Rozwiązanie

// Defeat the ogres from within their own camp!

while(true) {
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  // Use an if-statement to check if an enemy exists:
  if(enemy){
    // Attack the enemy if it exists:
    hero.attack(enemy);
  } 
}
Potrzebne przedmioty z
attack
findNearestEnemy
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej