Dzikie Konie

Z farmy uciekły konie. Zaprowadź wszystkie dzikie konie z powrotem do zagrody.

https://codecombat.com/play/level/wild-horses

Rozwiązanie

while(true) {
  // How do you find the nearest friendly unit?
  // horse = ?
  var horse = hero.findNearest(hero.findFriends());
  if (horse) {
    var x1 = horse.pos.x - 7;
    var x2 = horse.pos.x + 7;
    if (x1 >= 1) {
      // Move to the horse's y position but use x1 for the x position.
      hero.moveXY(x1, horse.pos.y);
    } else if (x2 <= 79) {
      // Move to the horse's y position but use x2 for the x position.
       hero.moveXY(x2, horse.pos.y);
    }
    var distance = hero.distanceTo(horse);
    if (distance <= 10) {
      hero.say("Whoa");
      // Move to the red x to return the horse to the farm.
       hero.moveXY(27, 54);
      // Move back out into the pasture to begin looking for the next horse.
      //hero.moveXY(41, 18);
    }
  }
}
Potrzebne przedmioty z
distanceTo
moveXY
findFriends
findNearest
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej