Bójka w Dziczy

Pozostań żywy przez jedną minutę w tym cichym lesie.Będzie coraz trudniej(ale i więcej zysku) za każdym razem jak wygrasz! Lecz jeśli przegrasz będziesz musiał zaczekać dzień by spróbować po raz kolejny.

https://codecombat.com/play/level/backwoods-brawl

Rozwiązanie

// This code pass 6 loops,
// Run in circle with invisibility
// 
// my stuff:
// - Ring of Speed + Softened Leather Boots (to run fasster)
// - Second Ring - The Precious (to invisibility)
// - Shield - Deflector (to bash) 
// - Necklace - Boss Star I (to summon soldier)
// - Enameled Dragonplate Set (Helmet + Armor) (to live longer)


var step = 18;

function runForrestRun() {
  var r = 40;
  var prec = 20;

  var angle = Math.PI * 2 * (step / prec);
  var dNewPosX = 60;
  var dNewPosY = 51;

  dNewPosX += r * Math.cos(angle);
  dNewPosY += r * Math.sin(angle);


  if (step > prec) {
    step = 0;
  }
  if (hero.time > dTimeInvisibility && hero.pos.x < 100 && hero.pos.x > 20) {

    // misdirection for enemy, soldier - cannon fodder
    if (hero.gold > hero.costOf("soldier") && hero.health < 3000 && step % 2 === 0) {
        hero.summon("soldier");
    }

    // this soldier shuld defend own posision
    var fr = hero.findNearest(hero.findFriends());
    if (fr) {   
      hero.command(fr, "defend", fr.pos);
    }

  }
  hero.moveXY(dNewPosX, dNewPosY);
  step++;

}

function findUgly() {
  var aEnemies = hero.findEnemies();
  var aUgly =[];
  for (var i = 0; i < aEnemies.length; ++i) {
    //||   (enemies[i].type == "shaman")
    if ( (aEnemies[i].type == "fangrider") ) {
      aUgly.push(aEnemies[i]);
    }
  }
  return aUgly;
}


var dTimeInvisibility = 0;
while (true) {

  // if Hero is invisibility enemy don't attack it
  if (hero.canCast("invisibility") && hero.pos.y < 70 && hero.pos.y > 30 && hero.time > 3) {
    hero.cast("invisibility", hero);
    dTimeInvisibility = hero.time + 4;
  }

  if (hero.time > dTimeInvisibility) {
    // lightning to enemy, but this isn't need to alive 60s.
    if (hero.time > 3) {
      //lightToEnmyIfNear();
    }

    // attack only Ugly enemy, of corse if bash is ready and hero is visibility
    var enemy = hero.findNearest(findUgly());
    if (enemy && hero.isReady("bash") && hero.distanceTo(enemy) < 5) {
      hero.bash(enemy);
    }
  }

  // Forrest Gump Tactics, so runing in a circle for 60s.
  runForrestRun();

}
Potrzebne przedmioty z
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej