Znany wróg

Zwycięż używając swojej pierwszej zmiennej

https://codecombat.com/play/level/known-enemy

Rozwiązanie

// You can use a variable like a nametag.

var enemy1 = "Kratt";
var enemy2 = "Gert";
var enemy3 = "Ursa";

hero.attack(enemy1);
hero.attack(enemy1);

hero.attack(enemy2);
hero.attack(enemy2);

hero.attack(enemy3);
hero.attack(enemy3);
Potrzebne przedmioty z
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej