Wrota Strachu

Za Wrotami Strachu znajduje się skrzynia pełna bogactw.

https://codecombat.com/play/level/dread-door

Rozwiązanie

// Attack the door!
// It will take many hits, so use a "while-true" loop.

while(true)
{
    hero.attack("Door");
}
Potrzebne przedmioty z
attack
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej