Wroga Kopalnia

Stąpaj ostrożnie, niebezpieczeństwo czyha pod stopami!

https://codecombat.com/play/level/enemy-mine

Rozwiązanie

// Use arguments with move statements to move farther.

hero.moveRight(3);
hero.moveUp();
hero.moveRight();
hero.moveDown(3);
hero.moveRight(2);
Potrzebne przedmioty z
moveRight
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej