Taniec z Ogniem

Uratuj swoją postać i użyj jak najmniej kodu przy pomocy pętli!

https://codecombat.com/play/level/fire-dancing

Rozwiązanie

// Code normally executes in the order it's written.
// Loops repeat a block of code multiple times.

while(true) {
    hero.moveRight();
    // Add a moveLeft command to the loop here
    hero.moveLeft();    
}
Potrzebne przedmioty z
moveRihgt
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej