Siekaj i Uderzaj.

Ucieknij Podziemnym duszkom z pomocą mikstury szybkości.

https://codecombat.com/play/level/hack-and-dash

Rozwiązanie

// You can write code before a loop.
hero.moveRight();
// Break open the "Chest" before using the loop to escape the maze!
hero.attack("Chest");
// Return back back into the main hallway.
hero.moveDown();
while(true) {
    // Move 3 times.
    hero.moveRight(3);
    // Move 3 times more.
    hero.moveDown(3);
}
Potrzebne przedmioty z
attack
moveRight
Artykul dostepny w innej wesji jezykowej