Umiejętności

Angular7+
CSS
HTML
JavaScript / TypeScript

Doświadczenie

*Actual
I am looking new job

['TypeScirpt/Angular7','TypeScirpt/Angular8']

Mar 2016 - Oct 2019
JZO laboratory in Essilor

['Bash/Linux', 'TypeScirpt/GoogleAppsScript', 'C#/backend', 'SQL']

Apr 2011 – Feb 2016
Jelcar - Fiat dealer

['SQL', 'PHP/Symfony1.4' ]

Feb 2008 – Mar 2011
Few smaller companies

[ 'PHP']

Moje projekty

Shop demo

Użyto: Angular, components, services.

źródła: na GitHub
demo: proszę zobaczyć

ToDo List

Użyto: Observable RxJS, Angular, services.

źródła: na GitHub
demo: na stronie

Fitness App

Użyto: Material Design, forms (singup/login). Angular, flex-layout.

source: na GitHub
źródła: proszę zobacz

Curriculum Vitae

Jeśli szukasz frontend developera, możesz pobrać tego PDF i skontaktować się ze mną.

pobierz moje CV

Artykul dostepny w innej wesji jezykowej